شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • trifler
 • :148fs542321:
  148fs542321
  148fs542321
 • :(510):
  (510)
  (510)
 • :(500):
  (500)
  (500)
 • :(452):
  (452)
  (452)
 • :(462):
  (462)
  (462)
 • :(469):
  (469)
  (469)
 • :consoling2:
  Consoling2
  Consoling2
 • :306:
  306
  306
 • :(398):
  (398)
  (398)
 • :(347):
  (347)
  (347)
 • :(335):
  (335)
  (335)
 • :hope:
  Hope
  Hope
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :(314):
  (314)
  (314)
 • :(313):
  (313)
  (313)
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :furious:
  Furious
  Furious
 • :lollipopsmiley:
  Lollipopsmiley
  Lollipopsmiley
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :grimace:
  Grimace
  Grimace
 • :wow:
  Wow
  Wow
 • :(176):
  (176)
  (176)
 • :fist:
  Fist
  Fist
 • :fighting:
  Fighting
  Fighting
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :friends:
  Friends
  Friends
 • :idhitit:
  Idhitit
  Idhitit
 • :gathering:
  Gathering
  Gathering
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :hump:
  Hump
  Hump
 • :id10t:
  Id10t
  Id10t
 • :hang:
  Hang
  Hang
 • :huggles:
  Huggles
  Huggles
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :hooray:
  Hooray
  Hooray
 • :hit:
  Hit
  Hit
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :chair:
  Chair
  Chair
 • :ermm:
  Ermm
  Ermm
 • :fart:
  Fart
  Fart
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :bow:
  Bow
  Bow
 • :bump:
  Bump
  Bump
 • :burninated:
  Burninated
  Burninated
 • :busted:
  Busted
  Busted
 • :catfight:
  Catfight
  Catfight
 • :dry:
  Dry
  Dry
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :cookie:
  Cookie
  Cookie
 • :console:
  Console
  Console
 • :bounce:
  Bounce
  Bounce
 • :dense:
  Dense
  Dense
 • :devil:
  Devil
  Devil
 • :domokun:
  Domokun
  Domokun
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :postit:
  Postit
  Postit
 • :rollleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :boredom:
  Boredom
  Boredom
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :peekaboo:
  Peekaboo
  Peekaboo
 • :ph34r:
  Ph34r
  Ph34r
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :please:
  Please
  Please
 • :poke:
  Poke
  Poke
 • :ras:
  Ras
  Ras
 • :rant:
  Rant
  Rant
 • :pwn3d:
  Pwn3d
  Pwn3d
 • :ontopic:
  Ontopic
  Ontopic
 • :oops:
  Oops
  Oops
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :shifty:
  Shifty
  Shifty
 • :shit:
  Shit
  Shit
 • :coool:
  Cool
  Cool
 • :maad:
  Mad
  Mad
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :rock:
  Rock
  Rock
 • :rtf:
  Rtf
  Rtf
 • :rtm:
  Rtm
  Rtm
 • :king:
  King
  King
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :kiss1:
  Kiss1
  Kiss1
 • :kiss2:
  Kiss2
  Kiss2
 • :nosign:
  Nosign
  Nosign
 • :lies:
  Lies
  Lies
 • :innocent:
  Innocent
  Innocent
 • :innuendo:
  Innuendo
  Innuendo
 • :judge:
  Judge
  Judge
 • :jump:
  Jump
  Jump
 • :nice:
  Nice
  Nice
 • :no:
  No
  No
 • :nopity:
  Nopity
  Nopity
 • :look:
  Look
  Look
 • :lmfao:
  Lmfao
  Lmfao
 • :love:
  Love
  Love
 • :lovers:
  Lovers
  Lovers
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :whitething:
  Whitething
  Whitething
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :whip:
  Whip
  Whip
 • :weep:
  Weep
  Weep
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :wtf:
  Wtf
  Wtf
 • :worry:
  Worry
  Worry
 • :workout:
  Workout
  Workout
 • :wizard:
  Wizard
  Wizard
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :trogdor:
  Trogdor
  Trogdor
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :wall:
  Wall
  Wall
 • :wave:
  Wave
  Wave
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :victory:
  Victory
  Victory
 • :unsure:
  Unsure
  Unsure
 • :twothumbsup:
  Twothumbsup
  Twothumbsup
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :yahoo:
  Yahoo
  Yahoo
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :waiting:
  Waiting
  Waiting
 • :blowkiss:
  Blowkiss
  Blowkiss
 • :blowbrainsout:
  Blowbrainsout
  Blowbrainsout
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :blahblah:
  Blahblah
  Blahblah
 • :blackeye:
  Blackeye
  Blackeye
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :beta:
  Beta
  Beta
 • :megaman:
  Megaman
  Megaman
 • :idontknow:
  Idontknow
  Idontknow
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :angelnot:
  Angelnot
  Angelnot
 • :yippie:
  Yippie
  Yippie
 • :yesmaster:
  Yesmaster
  Yesmaster
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :yay:
  Yay
  Yay
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :badmood:
  Badmood
  Badmood
 • :baby:
  Baby
  Baby
 • :asshat:
  Asshat
  Asshat
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :shutup:
  Shutup
  Shutup
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :slap:
  Slap
  Slap
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :think:
  Think
  Think
 • :sly:
  Sly
  Sly
 • :shock:
  Shock
  Shock
 • :showoff:
  Showoff
  Showoff
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :tears:
  Tears
  Tears
 • :tease:
  Tease
  Tease
 • :smartass:
  Smartass
  Smartass
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :sneaky:
  Sneaky
  Sneaky
 • :snob:
  Snob
  Snob
درباره اینجا
اینجا مکانی است شما با طرح سئوالات/مشکلات/درخواست های خود در زمینه کامپیوتر و دانلود می توانید از دیگر کاربران تقاضای راهنمایی کنید البته توجه داشته باشید دیگر کاربران در حد توان و وقت آزاد خود از جواب به شما دریغ نخواهند کرد و البته شما نیز متقابلاً با راهنمایی دیگران لطف آنان را جبران می کنید ;)
به ما بپیوندید
امتیاز دهید