برنامه ی Contacts Transfer برای سری 60


[IMG]http://i38.tinypic.com/a1h0e8.jpg[/IMG]


با استفاده از برنامه Contacts Transfer شما میتوانید شماره های گوشی خودتون را برای دیگران ارسال کنید
این...