من فتوشاپ cs6 را نصب کرده ام حالا میخوام یکی از دو نرمافزار تکمیلی Lightroom ویا Camera Raw را هم در کنارش داشته باشم ولی هر یک از نسخه های حتی قدیمی این دو را که میخوام نصب کنم پیغام میده که فقط روی...