آیا می دانستید که گوگوش در سال 1354 به انتخاب مردم به عنوان ملکه زیبایی انتخاب شد.

آیا می دانستید که گوگوش در سال 1971 در جشنواره کن به عنوان بهترین خواننده انتخاب شد.

آیا میدانستید که...