به نام خدا
این ترانه تقریبا مال ۱۰ سال پیش است؛ با صدای زیبای شکیلا، از آلبوم زبان نگاه. با آهنگ و تنظیم صادق نجوکی.

ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید
معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید
...