این آهنگو هژیر مهر افروز هم اجرا کردن و من خیلی دوستش دارم. شما هم گوش بدید شاید خوشتون بیاد