سلام
پرینترم جوهرش تموم شد، کم رنگ میگره
کارتریج در میام تکون میدم پرینت پر رنگ میگیره
این کار آسیب میرسونه؟


می خوام زنگ بزنم یکی بیاد شاژه کنه، باید به چه نکاتی توجه کنم؟
اون شخص کارهای رو...