[img]http://forum.p30download.com/files/imported/2016/11/8.jpg[/img]
در این هفته به پروسه طراحی می پردازیم. در این هفته در مبحث طراحی، ایده هایی را در اختیار تان می گذاریم که به شما کمک می کند تا...