با استفاده از این نرم افزار آنها را حذف کنید:

[CODE]http://p30download.com/fa/entry/678/[/CODE]