دوستان عزیز سلام...
من هم نسخه پروفشینال و هم نسخه اینتر پرایس ۶۴ بیتی رو دانلود کردم و روی فلش ریختم اما هر دو تاشون وقت نصب از من درایور میخوان و هر درایوری که بهشون میدم به مرحله بعد نصب نمیره......