ابزارهایی که در وب وجود دارند هر کدام برای رفاه حال اهالی اینترنت، و بهتر شدن تعامل آن ها با دنیای مجازی می باشند. یکی از نیاز های کاربران در دنیای مجازی همچون دنیای واقعی یادداشت برداری است....