یه مشکلی هم من تو زمینه فلش دارم که وقتی متصل میکنم به ضبط ماشین آهنگ ها خش میوفته داخل انگار که داره سی دی میخونه و این مشکل در کامپیوتر هم هست بر روی فلشم اگه کسی میدونه راهنمایی کنه !


عشق و...