تقویم روناس از جمله تقویم های قدرتمند رایانه است که به شما در اطلاع از تقویم روز کمک شایانی خواهد نمود. از جمله امکانات این تقویم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
نمایش فصل سال
نمایش کبیسه یا غیر...