کرک نمیشه
این ادرسی که تو راهنمای نصب هست هم نمیتونم پیدا کنم:
Adobe Photoshop CS6.app/contetns/Framworks
وقتی رو برنامه کلیک راست میکنم چیزی به نام show package content وجود نداره برام.
الان فقط...