توجه به جستجوهای شخصی نتایج جستجو در Google براساس موقعیت تاریخچه شما و حتی دستگاهی که شما استفاده می کنید تغییر می کند. به عنوان مثال جستجوی یک کلمه کلیدی در موبایل و کامپیوتر نتایج متفاوتی دارد و...