لایسن نرم افزار Sequencher متاسفانه کار نمی کند و پیغام خطا می دهد. لطفا اگر کرک جدید دارید اعلام کنید