برن آنر امروز را با دست پر آغاز کرده و از تکنولوژی نوین GPU Turbo به همراه Honor Play به عنوان اولین گوشی هوشمند مجهز به آن پرده برداشته است. همان‌طور که از نامش برمی‌آید، گوشی Honor Play تا حد...