سلام

قبل از انجام هر کاری یک بکاپ از اطلاعات گوشی خود تهیه کنید.


به مسیر زیر بروید :