دوست عزیز این فایلی که گذاشتید ناقصه,یعنی تا نصف میره,به بعدش میگه:نصب ممکن نیست!
مدل گوشی:n8