سلام
درساختمان دوربین مداربسته نصب کردیم وازطریق دستگاه dvr علاوه برضبط درهارد بطورمستقیم هم روی تلویزیونهای 5طبقه تصویرمیگیریم ولی دائم تصویرخروجی روی تلویزیونها قطع میشه وباید بادادن رمز به dvr...