سلام. میتونه دلایل مختلفی داشته باشه که در نهایت خودتون باید پیدا کنید کجا در وارد کردن اطلاعات اشتباه کردید. میتونید به آدرس زیر سر بزنید شاید کمکتون کنه.
رسم نمودار در اکسل