در چند هفته اخیر پیرامون دومین گوشی اندرویدی بلک بری شایعات فراوانی انتشار یافت. طبق این شایعات نام های مختلفی نیز برای این تلفن هوشمند استفاده می شد. این نام های متفاوت شامل هامبورگ، نئون و یا...