بازی های متنی یا بازی های مبتنی بر متن، بازی ویدئویی است که از ویژگی های متن به جای استفاده از عکس و گرافیک کمک می گیرد. بازی ها متنی دسته ای از نرم افزارهای تعاملی ای هستند که در دهه ی 1980 بسیار...