سلام من هرچی سعی کردم برای نیمباز اکانتی بسازم نشد باید چکار کنم