سلام
شما چه آدرسی رو میزنید.؟؟
میشه اینجا قرار بدید.
اون error هم میگه که آدرس درسته، اما سرور از کار افتاده و سرویس نمیده.
شما لینک رو قرار بدید تا بهتر کمک بشه.
ممنون