با سلام
این سه دوره پرکاربرد از سایت udemy
در زمینه ترید ارزهای دیجیتال هست
این سه دوره مکمل هم هستند به این دلیل به نظرم هر سه رو اگه لطف کنید باهم بذارید فوق العاده است

The Complete...