در این اواخر تمامی لینک های سایت مشکل داشته به در کامپیوتر و نه در موبایل قابل دانلود نیست.
من یک بار دیگر هم این موضوع را مطرح کردم ولی جوابی نبود.
لطفا رسیدگی کنید.