در این تاپیک به معرفی مجموعه کامل از برنامه های سیمبین سری 60 ویرایش پنجم می پردازیم.