سلام
شاید برای افراد کسب درآمد از دنیای دیجیتال خیلی مهم باشه. فراگیری هر نرم افزار به این موضوع و کارآفرینی خیلی کمک می کنه. البته اگر با ایده جدید همراه بشه خیلی بهتر است. :D