سلام
من میخام ی گوشی بلک بری پرایو بگیرم اما نمیدونم چ مدیلشو بگیرم ک اصل باشه و رفرش نباشه
اونطور ک من امروز دیدم تو بازار چهار پنج مدل داشت از مدل ۱۰۱ و۱۰۲و۱۰۳و۱۰۴وat&tکه همه فروشندها میگفتن...