واقعاً خسته نباشید ، حیرت انگیز بود نوع آموزش تون اعتماد به نفس بنده با دیدن آموزش شما سر به فلک کشید.:o