سلام بنده دو تا سوال دارم

1- برای طراحی هزار عدد ID Card که طرحشون ثابت هست و فقط نام و نام خانوادگی تعویض میشه چاره چیه ؟ ( منظورم جزئی تر بگم : میخوام هزارتا کارت طراحی کنم که همه جاشون یکیه جز...