دانلود نمیشه تورو خدا یه کاری بکننین من خیلی وقته دنبال این بازی هستم خواهش میکنم


منم همینطور تو رو خدا یه کاریی بکنین:(