نرم افزار نرو 2019 را نصب کرده ام اما برای اجرا شدن صفحه آپ دیت باز میشه و تنها انتخاب ok است و راهی جز بستن یا آپ دیت شدن ندارد لطفا جهت نصب و فعال شدن راهنمایی فرمایید