سلام
دستت درد نكنه براي دانلود لينك بزار اين طوري دانلود نميشه
يا يه بي سوادي مثل ما مياد . شما هم كه باسواد اون وقت .....
به هر حال نتونستم دانلود كنم 22/09/1390