سلام همه مراحل را انجام دادم اما همچنان کلید استارت آپدیت غیر فعال است.