رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تصويب تعرفه* Gprs و Mms در جلسه* كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خبر داد. </b>
محمود خسروي در گفت*وگو با ايسنا اظهار كرد: تعرفه* Gprs تلفن همراه در جلسه* كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد كه هر كيلوبايت اطلاعات به ميزان *٨/١٤*ريال محاسبه مي*شود. وي همچنين درباره*ي تعرفه* Mms تلفن همراه گفت: ارسال هر Mms ميزان *١٠٠٠*ريال محاسبه مي*شود. تصویب این تعرفه در حالی صورت می*گیرد که بر اساس برخی از خبرهای منتشر شده این اپراتور در ابتدا پیشنهاد 15*ریال را برای هر کیلو بایت ارائه داده بود. با این حال ایرانسل هم اکنون برای هر کیلو بایت از کاربرانش تنها 5*ریال اخذ می*کند که به نظر می*رسد همراه اول در این بخش در نظر دارد خدماتی سه برابر گران تر از ایرانسل ارائه کند