نرم افزار SMS and MMS Diary v0.99 برای مديريت SMS ها برای UIQ3

نرم افزار موبايل SMS and MMS Diary يكی از بهترين برنامه های مديريت SMS و MMS ها است.از قابليت های اين نرم افزار می توان موارد زير را نام برد:
- ديدن تمامی SMS و MMS ها به صورت يكجا

- Sort كردن SMS ها بر اساس نام فرستنده

- تهيه بكاپ از SMS ها به صورت HTML

- مديريت SMS ها
در صورتی که سریال خواست از سریال زیر استفاده کنید:

کد:
فقط کاربران عضو می توانند محتویات این قسمت را مشاهده کنند، در صورتی که عضو هستید وارد شوید و در غیر این صورت ثبت نام کنید.

لینک دانلود:


کد:
فقط کاربران عضو می توانند محتویات این قسمت را مشاهده کنند، در صورتی که عضو هستید وارد شوید و در غیر این صورت ثبت نام کنید.