سلام بر همه
نرم افزار gpsبرای ساتیو و نرم افزار ضبط مکالمه برای ساتیو از کجا دانلود کنم