سلام

من برنامه VMware Fusion از سایت دانلود کردم و مطابق راهنماش برنامه Crossover هم نصب کردم وقتی که فایل keygen.exe با استفاده از این نرم افزار میخوام باز کنم تا کرک کنم بعد از اینستال کردن هیچ license key به من داده نمیشه میشه بگین باید چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟