کسی هس که بتونه قسمتی از قالب مای بی بی اصلاح کنه؟
اگه کسی هس که خودشو معرفی کنه واقعا خ ممنون میشم