سلام
من چندتا مقاله تقریبا 8 صفحه ای برای درس شبیه سازی میخواهم و فارسی باشه ممنونم