با سلام لطفا فیلم های آموزشی سری های زیر را برای دانلود در سایت قرار دهید:

70-415: Implementing a Desktop Infrastructure
70-416:
Implementing Desktop Application Environments
70-687:
Configuring Windows 8
70-646:
Windows Server 2008, Server Administrator
70-642: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
70-686: Windows 7, Enterprise Desktop Administrator
70-647: Windows Server 2008, Enterprise Administrator

همچنین فیلم ها یا کتاب های آموزشی سری
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

با تشکر فراوان