سلام

لطفا هر چه سریع تر سری فیلم های آموزشی The Great Courses رو بگذارید مخصوصا فیلم آموزشی درس شیمی رو

خیلی ممنون