سلام
سه هیرو در سرور WowZone فروخته میشه
هیروی اول وارلاک - آیتم لول 390PvE - 393PvP
سه وورک : Tailoring - Enchanting - Cooking
همراه 120k گلد و با تعدادی متریال Work
تعداد مونت و پت محدود
+5 عدد پت Event , درکل 35 عدد Companion
مونت های : Swift Brewfest Ram (Event) - Merciless Nether Drake - Flametalon of Alysrazor - Frosty Flying Carpet + مونت های معمولی
دارای آچیومنت چهار World Events بصورت کامل و هفت تایتل
تعدادی عکس از هیرو
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

---
هیروی دوم پریست - آیتم لول 384PvP Healer
وورک : ---
همراه 30k گلد
تعدادی عکس از هیرو
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

---

هیروی سوم وارلاک - آیتم لول 321Work
همراه گیلد بانک
همراه 37k گلد
تعدادی عکس از هیرو
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]


(فقط هیرو ها بفروش میرسد نه اکانت ها (هیروهای Warlock به اسم دلخواه خریدار Rename میشود ، تمامی هزینه ی Rename و Change Acc توسط ما پرداخت خواهد شد))
قیمت هرسه هیرو با هم : 66 هزارتومان
برای خرید با ایمیل [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ] در تماس باشید