سلام، آموزش The Complete Ruby on Rails Developer Course با آدرس زیر از Udemy:
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
که در سایت P30download موجود نیست.
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
با تشکر