لطفاً اگه میشه کانتر استریک گلوبال آفنسیو را به سایت خوبتون بیارید یا به اختصار اسمش رو بگم cs go