درخاست نرمافزار خاموش و روشن کردن صفحه تبلت با کلیک یا نرم افزار هوشمند ان یا اف کردن led

سلام کسی نیس
لطفا جواب بدین