امروز با آموزش نحوه حذف فایل ها در CentOS 7 در خدمت شما هستیم.
در این آموزش [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ] ما خواهید آموخت که چگونه فایل ها را در [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ] حذف کنیم.
دستور rm در CentOS 7 برای پاک کردن فایل ها و پوشه ها استفاده می شود. فرمان rm همچنین در تمام یونیکس مانند سیستم عامل برای حذف فایل ها استفاده می شود.

 • rm filename

اگر مسیر مطلق را مشخص نکنید، دستور rm برای فایل در داخل پوشه فعلی کار می کند یا شما می توانید مسیر مطلق را به فایل مورد نظر برای حذف تعیین کنید.

 • rm /home/user/file1

در هنگام حذف فایل ها در CentOS با استفاده از دستور rm مراقب باشید، زیرا هنگامی که فایل را حذف می کنید، دستورالعمل آن را لغو نمی کند.
بنابراین مطمئن ترین راه استفاده از گزینه -i است که قبل از حذف فایل درخواست تأیید را می دهد.

 • rm -i filename

در واقع، این رفتار پیش فرض در CentOS 7 هنگام حذف فایل ها ( دستور rm در CentOS 7 ) برای تأیید درخواست خواهد شد، حتی اگر از گزینه -i استفاده نکنید.
اگر برای حذف فایلها نیاز به بررسی ندارد و مطمئن هستید، سپس از گزینه -f استفاده کنید.

 • rm -f filename

این فرمان rm زمان برای تأیید، درخواست نخواهد کرد.
حذف چندین فایل در CentOS 7

ما می توانیم از دستور rm برای حذف چندین فایل در یک زمان استفاده کنیم.

 • rm file1 file2 file3 file4

دستور بالا فایل های file1 file2 file3 file4 را حذف می کند
نحوه حذف دایرکتوری در CentOS 7

دستور rm نیز برای حذف دایرکتوری ها در CentOS 7 استفاده می شود، اما شما باید از گزینه -r و -f برای حذف فهرست ها استفاده کنید.

 • rm -rf folder1

گزینه های -f اختیاری است، اما اگر از گزینه -f استفاده نکنید، دستور rm برای تأیید قبل از حذف هر فایل و پوشه ها در دایرکتوری داده شده، درخواست تایید را صادر می کند.
به عنوان مثال – حذف فایل ها در CentOS 7 با استفاده از دستور rm

 • rm file1

file1 را داخل دایرکتوری فعلی حذف کنید.
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]نحوه حذف فایل ها در CentOS 7


 • rm /var/www/html/index.html

همانطور که در مثال فوق، دستور rm فایل index.html داخل دایرکتوری /var/www/html/ را حذف می کند.

 • rm file1 file2 file3

همانطور که در مثال بالا، دستور rm در CentOS فایل های file1 file2 file3 را حذف می کند.

 • rm -rf folder1

دستور rm اقدام به حذف folder1 می کند.
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]نحوه حذف دایرکتوری در CentOS 7

خلاصه – حذف فایل ها و راهنماها در CentOS با استفاده از دستور rm

 • در CentOS Linux دستور rm برای پاک کردن فایل ها و دایرکتوری ها استفاده می شود.
 • اگر گزینه -i مورد استفاده قرار گیرد، دستور rm برای تأیید قبل از حذف فایل (که رفتار پیش فرض در CentOS 7 است) را تایپ می کند.
 • اگر می خواهید دایرکتوری را در CentOS حذف کنید، از گزینه -r با دستور rm استفاده کنید.

پست های مرتبط


 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
 • [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]