درود:
فایلی مربوط به دیتا در بازی موبایل دارم که پسوند sam داره
میخواستم بدونم چطور میتونم به اطلاعاتش دسترسی داشته باشم که قابل ویرایش هم باشه
چه در گوشی و چه در ویندوز؟